Reglement

Algemene bepalingen
 • Aan de wedstrijd kunnen componisten uit alle landen en van alle leeftijden deelnemen.
 • Er mogen maximum twee werken per componist ingestuurd worden.
 • De duur van het werk bedraagt minimum 15 minuten en maximum 25 minuten (tijdsduur moet in de partituur vermeld worden).
 • Het werk moet in alle opzichten nieuw zijn: alleen werken die nog niet zijn uitgegeven, nooit publiekelijk zijn uitgevoerd noch uitgezonden via radio en TV, noch een prijs hebben bekomen op een nationale of internationale wedstrijd worden aanvaard. Daarnaast worden ook bewerkingen van eerdere composities of harmonisaties van bekende tunes en volksliederen niet aanvaard.
 • De wedstrijd aanvaardt enkel werken geschreven voor harmonieorkest. Composities voor fanfare, brassband of een kamermuziekbezetting worden niet aanvaard.
 • Werken die gebruik maken van elektronica zijn niet toegelaten.
 • Omdat de drie genomineerde werken tijdens de finale live uitgevoerd worden, moet rekening gehouden worden met volgende bezetting:
  • Piccolo; Flute 1&2; Oboe 1&2; English horn; Clarinet Eb; Clarinet Bb 1,2&3; Bass Clarinet Bb; Contra-Alto Clarinet Eb; Contrabass Clarinet Bb;
  • Soprano Saxophone; Alto Saxophone 1&2; Tenor Saxophone; Baritone Saxophone; Bassoon 1&2; Contrabassoon;
  • Cornet Bb 1&2; Trumpet Bb 1,2&3; French Horn F 1&2, 3&4; Tenor Trombone 1&2; Bass Trombone; Euphonium Bb; Tuba C;
  • Double bass;
  • Timpani; Percussion (max. 6 parts);
  • Piano; Harp

          De uitvoering gebeurt door een Harelbeeks orkest met bovenstaande bezetting. 

 • De partituur krijgt naast de titel ook een pseudoniem in plaats van de naam van de componist. De partituur wordt bij het indienen vergezeld van een gescand aanvraagformulier met een ondertekende echtheidsverklaring. Het aanvraagformulier kan gedownload worden op de site van de wedstrijd: www.icch.be
 • Nergens in de partituur mag zich de naam van de componist bevinden noch gegevens die tot de identificatie van de componist kunnen leiden.
 • De partituur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • digitaal worden gerealiseerd (muzieknotatiesoftware) en
  • ingediend worden in pdf-formaat via de website www.icch.be
 • De componist stelt een korte tekst met toelichting over het werk op. Deze bevindt zich vooraan in de partituur. Indien de componist alternatieve muzieknotatie gebruikt, moet deze ook hier verklaard worden.
 • De jury behoudt het recht om niet alle drie de prijzen uit te reiken indien het beoogde niveau niet wordt gehaald.
 • De organisatie zal één exemplaar van het werk inhouden om in het archief van de wedstrijd te Harelbeke te bewaren.
 • De finalisten worden op maandag 7 november 2022 door de jury bekendgemaakt.
 • De finalisten zullen worden gevraagd om aanwezig te zijn op een repetitie met het orkest daags voor de wedstrijd. Deze repetitie vindt plaats in aanwezigheid van de jury. Elke finalist krijgt één uur om met het orkest te werken. Vervoerskosten worden door de organisatie bekostigd. Hotel- en verblijfskosten vallen ten laste van de componist.
 • Als bekroonde componisten hun werk bij een uitgeverij laten verschijnen, dan dient de partituur het volgende te vermelden: met dit werk werd de componist laureaat van de 8th International Composition Competition Harelbeke (Belgium).
 • In geval van diskwalificatie van een van de finalisten wordt deze vervangen door een andere deelnemer.
 • De beslissing van de jury is onherroepelijk.
 • Inzendingen worden niet meer aanvaard na de uiterste inschrijvingsdatum.
 • Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt de deelnemer zich aan het reglement.
Inschrijvingen
 • De wedstrijd staat open voor componisten uit alle landen en alle leeftijden. Per componist mogen maximum twee werken ingezonden worden. 
 • Alle inschrijvingen gebeuren via de website www.icch.be.
 • Bijgevoegd stuurt de kandidaat een scan op van een correct ingevuld aanvraagformulier met ondertekende echtheidsverklaring. Dit document kan gedownload worden op de website van de wedstrijd: www.icch.be.
Zie ook