Voorwaarden en tarieven

 

Gebruikercategorieën        Tarieven    Aanvraag en reservatie

  Veiligheid    Drankverbruik    Schade 

 Technische bijstand

 

Bekijk het volledige reglement hier

 

Gebruikerscategorieën

Voor het huren van zalen worden verschillende tarieven per categorie gebruikt:

  • Categorie A: Gratis gebruikers zoals het stadsbestuur, Het Zorgbedrijf, adviesraden, scholen, …

  •  Categorie B: Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen. Dit wil zeggen verenigingen die een duidelijke werking in Harelbeke kunnen aantonen en zich als Harelbeekse verenigingen kunnen profileren.

  •  Categorie C: Niet-Harelbeekse verenigingen en commerciële instellingen of activiteiten.

 Terug naar inhoud

 

 

Tarieven

De vrijetijdsinfrastructuur kan niet gebruikt worden voor private feesten en stamboomfeesten

De tariefbepaling gebeurt op basis van een uurtarief per locatie, dit aaneensluitend van start tot einde huur van de locatie.

Bij meerdaagse evenementen wordt er slechts 16 ipv. 24 uur huurprijs aangerekend per dag (beginnend om 00 uur tem 23.59 uur).

Fuiven mogen enkel georganiseerd worden in het jeugdcentrum TSAS.

Gebruikers die frequent (minimaal 10x per jaar) één en dezelfde locatie gebruiken om zo hun eigen werking te kunnen garanderen, krijgen een korting van 50 % op de huurprijs. Om hiervan gebruik te kunnen maken moeten de aanvragen in één keer gebeuren. Kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht toegekend worden.

 

CC het SPOOR

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Feestzaal (800 pers)

0 euro

20 euro

60 euro

Keuken (20 pers)*

0 euro

2 euro

6 euro

½ Feestzaal (400 pers)

0 euro

10 euro

30 euro

Blauwe zaal (360 pers)

0 euro

10 euro

30 euro

Aula (380 pers)

0 euro

25 euro

75 euro

Foyer (360 pers)

0 euro

10 euro

30 euro

Vergaderzaal boven (30 pers)

0 euro

7 euro

20 euro

Raadszaal (60 pers)

0 euro

7 euro

20 euro

Grote loge (15 pers)

0 euro

3 euro

8 euro

Kleine loges (3) (1 pers)

0 euro

2 euro

4 euro

Podium*

0 euro

5 euro

15 euro

* Podium kan enkel gebruikt worden voor repetitie-activiteiten.

 

 

De Torengalm en De Zuiderkouter

 

Socio’s

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Torengalm Bavikhove

0 euro

5 euro

40 euro

Oude bibliotheek Bavikhove

0 euro

5 euro

40 euro

Vergaderlokaal oude Bib

0 euro

2 euro

Nvt

Zuiderkouter (turnzaal)

0 euro

5 euro

40 euro

Zuiderkouter (feestzaal)

0 euro

10 euro

40 euro

Loge Zuiderkouter

0 euro

2 euro

8 euro

Podium*

0 euro

5 euro

15 euro

 * Podium kan enkel gebruikt worden voor repetitie-activiteiten.

Terug naar inhoud

 

Aanvraag en reservatie

Een zaal aanvragen gebeurt via de website verhuur.harelbeke.be of via het loket van de cultuurdienst.

Zo snel mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een schriftelijke bevestiging. De organisator ontvangt eveneens een activiteitenfiche. Deze activiteitenfiche dient volledig ingevuld te worden terugbezorgd ten laatste drie weken voor de activiteit.

Aanvragen kunnen maximaal 1 jaar vooraf aan de datum van de activiteit gebeuren.

Terug naar inhoud

 

Veiligheid

Door een zaal te huren verklaart de huurder zich akkoord met de veiligheidsvoorschriften zoals bepaald in artikel 7 van het retributiereglement.

Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten laste van de inrichter.

Terug naar inhoud

 

Drankverbruik en –verkoop.

De dranken voorzien in de concessie moeten afgenomen worden uit de voorraad die aanwezig is in het cultureel centrum of de socio’s. De drankprijzen worden gebaseerd op de tarieven zoals die bepaald werden door de concessiehouder. De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle voorbereidingen i.v.m. de drankverkoop of het drankverbruik bij de activiteit (o.a. opvullen frigo’s).

Terug naar inhoud

Schade

Door het gebruik van CC het SPOOR of de socio’s engageert de organisator zich tot het vergoeden van alle schade die eventueel voortvloeit uit de activiteit. Ook als de schade toegebracht werd door een derde zal de organisator hiervoor aangesproken worden.

Terug naar inhoud

Technische bijstand

Bij podiumactiviteiten waaraan een technische fiche verbonden is dient een theatertechnieker van het cultuurcentrum aanwezig te zijn. Het cultuurcentrum beslist over de noodzaak hier aan.

De uren worden berekend volgens de vereiste aanwezigheid volgens technische fiche voor, tijdens en na de voorstelling.

Aanvragen om technische bijstand dienen minimaal 8 weken voorafgaand aan de datum van de dag waarop de activiteit waarvoor bijstand wordt gevraagd te gebeuren.

Voor de berekening van de ondersteuning wordt een forfaitair bedrag gerekend van 4 uur (voorbereiding, opbouw, bediening en afbouw). Deze vier uur zijn aaneensluitend en kunnen niet verspreid opgenomen worden.

Bedragen gerekend per persoon:

 

 

Cat. B

Cat. C

Forfait week

120 euro

240 euro

Forfait weekend (vrijdagavond, zaterdag & zondag)

240 euro

480 euro

Extra uren tijdens de week boven forfait van 4 uur

30 euro

60 euro

Extra uren tijdens het weekend boven forfait van 4 uur

60 euro

120 euro

 

 

Terug naar inhoud

Raadpleeg het volledige retributiereglement geldig voor aanvragen t.e.m 31/12/2019 hier: Gebruikersreglement CC het SPOOR

Raadpleeg hier het volledig nieuw retributiereglement geldig voor aanvragen vanaf 1/01/2020: retributiereglement_cc_het_spoor_2020.pdf

Een zaal aanvragen gebeurt via de website verhuur.harelbeke.be of via het loket van de cultuurdienst.

Zo snel mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een schriftelijke bevestiging. De organisator ontvangt eveneens een activiteitenfiche. Deze activiteitenfiche dient volledig ingevuld te worden terugbezorgd ten laatste drie weken voor de activiteit.

Aanvragen kunnen maximaal 1 jaar vooraf aan de datum van de activiteit gebeuren.