Corona & CC het SPOOR

Vanaf 9 juni zijn er opnieuw activiteiten mogelijk in CC het SPOOR, De Torengalm en De Zuiderkouter. Van harte welkom! Graag eerst even uw aandacht voor volgende punten: 

Wat is toegelaten? 

Sinds 27 juni wordt 100 % van de CIRM-zaalcapacitieit toegelaten. Het maximaal aantal personen is daardoor de volgende: 

CC het SPOOR: 

 • Raadzaal: 20 personen 
 • Vergaderzaal boven: 12 personen 
 • Blauwe Zaal: 75 personen 
 • Feestzaal: 200 personen 
 • Halve Feestzaal: 75 personen 
 • Aula: niet in gebruik 

De Zuiderkouter: 

 • Feestzaal: 75 personen 
 • Turnzaal: 100 personen 

De Torengalm: 50 personen 

De Oude Bibliotheek:

 • Feestzaal: 30 personen 
 • Vergaderzaal: 6 personen

Alle activiteiten dienen zittend door te gaan.

Als organisator wordt het volgende van je verwacht: 

Vul een CERM-scan in vooraf aan je activiteit. Die moet je bij controle altijd kunnen voorleggen. Raadpleeg het COVID Event Risk Model voor meer info.   

Monitor de CO²-meters permanent en onderneem actie als de normen overschreden worden. 

Zorg voor een telsysteem zodat het maximaal aantal deelnemers nooit overschreden wordt. 

De basisregels blijven gelden: 

 • Draag een mondmasker 
 • Was of desinfecteer je handen 
 • Hou 1.5 meter afstand 
 • Zorg voor verluchting, zet ramen en deuren open waar mogelijk. 

Als organisator communiceer je best vooraf deze maatregelen aan de deelnemer(s) van de activiteit. 

CC het SPOOR zorgt voor het volgende:  

De verluchtingssystemen werden nagekeken en waar nodig vervangen of op punt gezet. 

Er zijn ontsmettingszuilen aanwezig. 

Na iedere activiteit volgt er een grondige schoonmaak. 

Signalisatie en loopcircuits zijn aangebracht. 

Mag er drank geschonken worden? 

Ja, als het horecaprotocol gevolgd wordt: bediening aan tafel, bubbels van 4, … Meer informatie hierover is te vinden op www.heropstarthoreca.be  

Goed om weten 

Het zomerplan laat geleidelijk aan versoepelingen toe. Je kan het hier nakijken.  

De algemeen geldende overheidsmaatregelen zoals te vinden op https://www.info-coronavirus.be blijven van kracht. 

Belangrijk voor verenigingen die een zaal huren is de Gids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.  

Voor de cultuursector is er ook de Sectorgids professionele kunsten

Deze maatregelen gelden tot 1 september 2021. Ze kunnen veranderen door wijzigingen in de coronacijfers of veranderende regelgeving. Check deze webpagina regelmatig voor updates.