Corona & CC het SPOOR

Geleidelijk aan komen er meer en meer versoepelingen voor wie op bezoek komt in CC het SPOOR, De Zuiderkouter en De Torengalm. Op deze pagina bundelen we de meest recente informatie.

Nieuwe versoepelingen

Vanaf 1 september 2021: Evenementen van minder dan 200 personen binnen en 400 buiten kunnen doorgaan zonder beperkingen. Lees: geen mondmaskers of afstand. Een Covid Safe Ticket - dat moet bewijzen dat de deelnemers gevaccineerd of negatief getest zijn - is niet nodig. 

Vanaf 1 oktober 2021: De beperkingen vallen weg tot tot 500 aanwezigen binnen. 

De  lokale overheid heeft het laatste woord heeft en kan daar anders over beslissen als de situatie lokaal ongunstig is. 

Evenementen met meer aanwezigen kunnen ook doorgaan zonder beperkingen, al moet er dan wel gebruik worden gemaakt van het Covid Safe Ticket. Als er geen Covid Safe Ticket wordt gebruikt, blijven er wel maatregelen zoals afstand en mondmaskers. Hier kan je meer lezen over het Covid Safe Ticket.

Er zijn geen beperkingen meer op het start- of einduur

Als organisator wordt het volgende van je verwacht: 

Er zijn geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging voor kleinere activiteiten. Toch blijft het aangeraden waakzaam te blijven. 

Alle zalen hebben een luchtkwaliteitsmeter zodat de bezoeker en organisator het CO²-gehalte kan monitoren. Het gehalte kan afgelezen worden via kleurcode:

  • Groen scherm: de luchtkwaliteit is ok
  • Geel scherm: de luchtkwaliteit is ok, maar let op.
  • Rood scherm: de luchtkwaliteit is niet ok. Onderneem actie door minder mensen in de zaal te laten en extra te ventileren.

Ook de ontsmettingszuilen blijven aanwezig. 

Als organisator communiceer je best vooraf deze maatregelen aan de deelnemer(s) van de activiteit. 

Mag er drank geschonken worden? 

Ja, als het horecaprotocol gevolgd wordt. De belangrijkste punten hiervan zijn:

  • Geen beperkingen meer op het aantal mensen dat aan één tafel mag zitten. Tot nog toe was dat acht. 
  • De uitbater hoeft geen anderhalve meter afstand meer te voorzien tussen de tafelgezelschappen. 
  • Bediening aan de bar is opnieuw toegelaten en het is ook niet meer verplicht om aan een tafel te zitten. 
  • Wie zich verplaatst om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, moet wel nog steeds een mondmasker dragen. 
  • Wie drank schenkt, draagt nog steeds een masker.
  • Uitbaters zijn ook nog steeds verplicht om een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken. Als organisator hou je die meter best in het oog

Meer informatie hierover is te vinden op www.heropstarthoreca.be  

Goed om weten 

De algemeen geldende overheidsmaatregelen zoals te vinden op https://www.info-coronavirus.be blijven van kracht. 

Belangrijk voor verenigingen die een zaal huren is de Gids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.  

Voor de cultuursector is er een nieuw protocol.