Reglement

Poëziewedstrijd Stad Harelbeke 2019

40ste EDITIE 

REGLEMENT

De stad Harelbeke schrijft voor de 40ste keer een poëziewedstrijd uit. De prijsuitreiking gaat door tijdens de Dag van het Woord op zaterdag 2 februari 2019 om 10u.

De poëziewedstrijd bestaat uit twee categorieën:

-        een wedstrijd voor jonge dichters die op 31 december 2018 nog geen 26 jaar zijn geworden;

-        een wedstrijd voor dichters van 26 jaar en ouder op 1 januari 2019.

U kan op basis van uw leeftijd dus uitsluitend aan één van beide categorieën deelnemen.

 

PRIJZEN

Aan de laureaten van de poëziewedstrijd voor dichters jonger dan 26 jaar worden de volgende geldprijzen geschonken: €500 – €250 – €100 – €75 – €75.

Er wordt tevens een aanmoedigingsprijs van €50 euro geschonken voor de beste inzending onder de jonge dichters die op 31 december 2018 nog geen 16 jaar zijn geworden.

De eerste prijs in de categorie – 26 jaar wordt als postuum eerbetoon aan de stichter en bezieler, de André Velghe prijs genoemd.

Aan de laureaten van de poëziewedstrijd voor dichters vanaf 26 jaar worden de volgende geldprijzen geschonken: €1.000 – €375 – €250 – €125.

Naast de geldprijzen krijgen laureaten ook een getuigschrift en enkele boeken.

De prijzen worden niet uitgereikt indien de jury van oordeel is dat er geen inzendingen van voldoende kwaliteit zijn. In elke categorie kan er ook één eervolle vermelding zijn.

 

JURY

De jury voor de editie van 2019 bestaat uit Sylvie Marie, Herman Leenders en Philip Hoorne. De leden van het Harelbeekse beheersorgaan voor culturele infrastructuur en instellingen stellen één van hun leden aan als secretaris van de jury.

 

VOORWAARDEN

De jury zal enkel onuitgegeven en/of niet eerder bekroonde gedichten lauweren. Mocht u een werk inzenden dat al is uitgegeven en/of dat al is bekroond, dan zal de jury dat werk niet selecteren.

Elke deelnemer mag één tot drie, in de Nederlandse taal geschreven, gedichten inzenden. Hij of zij kiest zelf het onderwerp of het thema waarover hij of zij wil schrijven.

De werken dragen een schuilnaam of kenspreuk (NIET de naam van de auteur). Een bijgevoegd document vermeldt de schuilnaam of kenspreuk en bevat de persoonlijke gegevens van de inzender: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (indien de kandidaat er één heeft) en geboortedatum. Wie de gedichten via de website inzendt, moet zijn of haar persoonlijke gegevens in het webformulier invullen en de gedichten uploaden.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en de stad Harelbeke en geeft hij of zij toestemming om zijn of haar werk te laten publiceren in de bundel met bekroonde werken die bij elke editie wordt samengesteld.

De wedstrijd start op maandag 16 juli 2018. De laatste dag om gedichten in te zenden is vrijdag 16 november 2018.

De gedichten dienen geüpload te worden op de website van CC Het Spoor via dit formulier:

Gedichten inzenden

Bij het uploaden dient men de categorie aan te vinken waaraan men deelneemt: ‘poëziewedstrijd -26 jaar’ of ‘poëziewedstrijd +26 jaar’. Alle documenten moeten afzonderlijk worden geüpload!

Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun gedichten per post op te sturen.

In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam/kenspreuk en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

CC het SPOOR
Eilandstraat 6
8530 Harelbeke

Op de omslag te vermelden: ‘poëziewedstrijd -26 jaar’ of ‘poëziewedstrijd +26 jaar’.

De werken worden niet teruggestuurd.

 

PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking vindt plaats in CC het SPOOR te Harelbeke, tijdens de 40ste Dag van het Woord op zaterdag 2 februari 2019 om 10.00 u.

Een bundel met de bekroonde en geselecteerde werken wordt tijdens de Dag van het Woord gratis aan de aanwezigen aangeboden. Nadien zijn die bundels te koop.

 

CONTACT

Wie vragen over de wedstrijd heeft, neemt contact op met de medewerkers van CC het SPOOR door te mailen naar onthaal@cchetspoor.be of door te bellen op het nummer 056 73 34 20.