Theater

Op theatergebied gaan we dit seizoen geen uitdaging uit de weg. Compagnie Cecilia brengt op een externe locatie de voorstelling ‘Zingarate’, een stuk van Arne Sierens die hommage brengt aan de Italiaanse films van de jaren zeventig. In het kader van het NEXT-festival brengen we Mining Stories op onze planken en bezoeken we ‘Crowd’ van Gisèle Vienne. Het Eenzame Westen, met Maaike Cafmeyer, doet ons uitzien naar de voorstelling ‘Slachtinge’.  Kommil Foo komt langs met hun succesvoorstelling ‘Schoft’.

Met een unieke mix van humor en door merg en been gaande schrijnendheid confereert Pascale Platel over haar ontgroening in de manhaftige grootstad Gent. In het muziektheater Twee Zielen laat Peter De Graef een man en een vrouw elkaar ontmoeten in drie tijdvakken. Geert Six regisseerde het nieuwste stuk van de Unie der Zorgelozen. Pardon Service heeft het over de vooroordelen die Khaled in zijn zoektocht naar werk ontmoet. Bronks  en Nevski Prospekt zetten Odysseus neer als universele man, actueler dan ooit.

Gili hangt de charlatan uit en bespeelt daarvoor alle zintuigen van het publiek. In Dag en nacht koers brengt Michel Wuyts hartige wielerverhalen en inspirerende liedjes. Dries Heyneman, gekend als de winkelier uit Bevergem, verrast als de heel aparte stem in de Vlaamse Comedy.  Nog zo’n klepper is Michaël Van Peel die op zijn heel eigen manier vertelt over zijn reisverhaal op de vespa naar Afrika.

Dit jaar wordt Herman Brusselmans 60 jaar. Dit laten de bibliotheek en cc het Spoor niet onopgemerkt voorbij gaan.

Ontdek de theaterprogrammatie

Created at: 29/05/2017