Stefaan Degand, Werner Van Mechelen, Desguin Strijkkwartet en Florestan Bataillie - Verlaine

okt
25

De biografie van Frans dichter Paul Verlaine (1844-1896) leest als een roman. Niet in het minst door zijn beroemde haat-liefdeverhouding met o.a. de dichter Arthur Rimbaud, zijn veel jongere muze voor wie hij zijn vrouw Mathilde Mauté verliet in 1873. In datzelfde jaar nog opende hij echter in een Brussels hotel het vuur op Rimbaud en bracht als straf 18 maanden in de cel door. Bij zijn pogingen nadien om terug te keren naar een burgerlijk leven loerde de verleiding steeds om de hoek … Hij spendeerde in zijn laatste jaren het grootste deel van zijn tijd in bordelen en cafés. Hoewel hij in die tijd enige bekendheid genoot door zijn publicaties stierf hij verarmd en eenzaam. Hoe kan een leven getekend door zwaar alcoholmisbruik, vrije liefde, misdaad en fataal zelfdestructief gedrag toch ook schoonheid teweeg hebben gebracht? Uitgespuwd door de maatschappij, maar omarmd door collega-kunstenaars werd zijn beklijvende poëzie opgepikt en heel intens gebruikt in de Franse liedkunst van eind 19e en begin 20e eeuw. Componisten als Claude Debussy en Gabriel Fauré stonden tijdens hun leven in contact met Verlaine en koesterden een grote affiniteit met diens schrijfsels. In hun impressionistisch stijlidioom vinden we veel terug van de miltzucht (of ‘spleen’) en de onbegrepen of onbeantwoorde verlangens. De muziek van deze grootmeesters op gedichten van Verlaine wordt afgewisseld met enkele verhalen uit zijn turbulente leven. Vlaams steracteur Stefaan Degand kruipt in de huid van deze poète maudit. Parels uit de Franse kamermuziekliteratuur en liedkunst worden gebracht door internationaal gerenommeerd basbariton Werner Van Mechelen (laureaat Koningin Elisabethwetstrijd), het jonge Desguin Strijkkwartet (winnaar Supernova 2019) en pianist Florestan Bataillie.

Zondag 25 oktober 2020 | 19u30 | aula | VVK: € 16, ADD: € 19,  -26: € 7

Reserveer je plaats

Created at: 25/09/2020